ΚΟΣΚΙΝΑ Κ. Αφοι Α.Ε.| ΑΧΑΡΑΒΗ 00 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ | Γ.Ε.Μ.Η. 1231182433000 | ΑΡΜΑΕ: 12733/92/Β/86/118